Xem phim Đời sống chợ đêm 750 tập - THVL1Phim cập nhật liên tục tại đây:
Bộ phim khắc họa cuộc sống của các nhân vật ở khu chợ đêm Kim Hoa, tường thuật câu chuyện về cuộc đời và số phận của một thế hệ được sinh ra ở các khu chợ đêm. Phim là chuỗi dài của những tình tiết kịch tính, gay cấn và mâu thuẫn trong các mối quan hệ gia đình, xã hội thường xuyên lên đến mức cao trào.
Bộ phim diễn tả được các giai đoạn phấn đấu vươn lên của từng nhân vật, không ngừng hy vọng vào một ngày mai tươi sáng. Có câu rằng, anh hùng không kể thế xuất thân cao thấp, chỉ cần bản thân cố gắng, thì các khu chợ đêm đó chính là khoảng trời riêng, là nơi khởi điểm để bạn phát triển, khẳng định mình trong tương lai.

Biên kịch:Lý Trung Hà,Trần Huệ Thực,Tạ Thúc Phương,Tào Đình Nhã,Lâm Nhã Thuần,Hoàng Úc Khâm,Lâm Thực Hào,Tiền Trung Bình,Hoàng Phẩm Tuyên,,Chu Ích Hưng,Trần Thục Trân,Diệpp Đông Hoa,Diêu Huệ,Diệp Tử

Đạo diễn:Lý Nhạc Phong

Số Tập:140
Diễn viên Chính:


Lý gia:

Tiêu Đại Lục:Lý Khánh Tường
Trương Quỳnh Tư:Hà Na Na
Vương Thức Hiền:Lý Hữu Chí
Phương Hinh:Lý Hữu Tuệ
Sở Huyên:Lý Hiểu Huyên

Diệp Gia:
Nghê Tề Tân: Diệp Hán Lương
Liêu Gia Nghi: Diệp Như Ý
Hoàng Tự Vũ: Diệp Phẩm An

Hứa gia:
Bành Kháp Kháp:Hứa Bính Đinh
Cao Hân Hân:Hoàng Cẩm Tú
Vương Xán:Hứa Lai Phát
Tằng An Kì:Chu Tú Tú

Kim Gia:
Lôi Hồng:Kim Cư Phúc
Trịnh Trọng Nhân:Bà Phương
Trần Vũ Phong:Kim Tổ Ân
Nhạc Hồng:Trịnh Lệ Lệ
Lý Chính Dĩnh:Kim Đại Phong
Bạch Gia Khi:Đinh Bội Kì

Giang Gia:

Trương Thần Quang:Giang Nhất Quan
Trần Mĩ Phượng:thái Nguyệt Hà
Diệp Gia Dư:Giang Nhất Phàm
Thiết Xỉ:Bạch mục
Trịnh Húc Cương:Hắc nhân
Thái Văn Tinh:Hắc báo

Ngô Gia:

Trần Bác Chính:Ngô A Khánh
Trần Di Gia:Ngô Di Gia

Phần 2

Dương Gia:
Thạch anh: Dương Tông Hoa
Lưu Tú Văn: Trương Thải Yến
Cao Vũ Trân: Dương Ái Mi
Kha Thúc Nguyên: Dương Hạo Thiên
Đức Hinh: Hà Thần Chân
Thôi Hạo Nhiên: Trương Thiên Khải
Tiêu Huệ: Tiêu Huệ Ngọc

Phan Gia:
Cốc Âm:Phan Thiên Huệ
Giang Tổ Bình:Phan Khả Hân
Đường Trân:Phan Gia Hân

Trần Gia:
Bành Tường Lân:Trần Hòa Khiêm
Thẩm Thế Bằng:Trần Chí Cường
Vương Đồng:Trần Thuần Thuần

Giang Gia:
Trương Cầm:Hoàng Kim Tú
Giang Tuấn Hàn:Giang Văn Trung
Trương Tâm du:Giang Tiểu Yến

Lý Gia:
Lâm Nhi Phương:Lý Mậu Sinh
Tiêu Huệ:Tiêu Huệ Ngọc
Hà Hào Kiệt:Lý Duy Luân
La Xảo Luân:Triệu Hiểu Nhu

Trịnh Gia


Đường Mĩ Vân:Trịnh Mĩ Hoa
Hầu Di Quân:Trịnh Khả Di

Diệp thế Hào Gia
Lý Hưng Văn: Diệp Thế Hào
Diệp Hoan:Lại Ngọc Hoa

Vương Gia:
Vương Kiến Phục:Vương Kiến Thành
Ngô Viêm Đống:Vương Quốc Đồng
Tống Di Phương:Lâm Thục Trân

Hồng Gia:
Từ Hành:Sanh ca
Mai Phương:Bảo Kim
Khang Đình:Bao Triệu